Psykolog i Odense - TidensPsykologer med parterapi
 

 

Natalie Johannsen

Autoriseret Psykolog 

info@tidenspsykologer.dk

 

PÅ BARSEL 

Natalie Johannsen er uddannet cand. psych. fra Aalborg Universitet, autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Natalie anser terapi som et samarbejde, hvor hun sammen med dig udforsker din livssituation og I arbejder jer hen imod en større forståelser af de problemstillinger, du står overfor. 

Hun lægger i denne sammenhæng stor vægt på at skabe en god kontakt samt et tillidsfuldt og trygt rum, præget af nærvær og respekt.

 

Hendes tilgang til terapi tager primært afsæt i klientens situation, og er derfor funderet i forskellige terapiretninger, men med den psykodynamiske forståelse af individet og terapi i baghovedet. 

Natalie har både erfaring med kognitiv og psykodynamisk terapi, samt har hun en efteruddannelse som EMDR terapeut (der benyttes til traumebehandling) og en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret gruppeterapi.

 

Hun har både arbejdet med individuel og gruppeterapi, haft unge og voksne i terapeutiske forløb, og har kendskab til problematikker såsom angst, depression, sorg og tab, kriser, stress og belastningsreaktioner, selvværds-problematikker, eksistentielle problemer, spiseforstyrrelser samt at være pårørende til psykisk sårbare eller misbrugere.

 

Natalie kan tilbyde terapi på både dansk og tysk. 

Hun modtager ikke klienter henvist fra egen lægen.

 

 

Tilbage