Psykolog i Odense - TidensPsykologer med parterapi
 

Sundhedssikringer og samarbejdspartnere


Tidens Psykologer samarbejder med nedenstående udbydere af sundhedssikringer og forsikringsselskaber og modtager klienter herfra

 
Falck Healtcare
SOS International
Prescriba

Nordisk Krisekorps


Herudover modtager vi klienter henvist via Psykiatrifonden, ligesom vi er en del af Forsvarets Netvæk af Psykologer.
 

Endvidere kan forsikringstagere i mange andre større forsikringsselskaber frit vælge en praktiserende psykolog, når blot denne er autoriseret. Således modtager og behandler Tidens Psykologer klienter som er forsikret via eksempelvis Skandia og Danica Pension. Mange fagforeninger tildeler også deres medlemmer psykologhjælp, når dette skønnes nødvendigt. Tidens Psykologer modtager og behandler også disse klienter.